Oferta edukacyjna 2016/2017s

Nowe Kierunki

2016/2017

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Drzwi Otwarte

01 kwietnia 2016 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Nr Konta Bankowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
79 15401144 20166440 64880001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Chełmie


Aktualności


Z wizytą na PWSZ

W dniach 19 - 22.09.2016r. uczniowie szkół ZDZ uczestniczyli w XIII Lubelskim Festiwalu Nauki.Projekty prezentowane na uczelni wzbudziły duże zainteresowanie. Nasi wychowankowie wykazali się znajomością Rosji i języka rosyjskiego. W konkursie "Niezwykła podróż po Rosji" Taras Owczaruk z kl.IIT uzyskał I miejsce oraz Barbara Skórak z kl.IVT II miejsce. Gratulujemy!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”
REKRUTACJA TRWA !!!
Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.

„Podaj dalej... drugie życie odpadów" to hasło tegorocznej 23. edycji AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA- POLSKA 2016

16 września uczniowie klasy I TFG oraz III T pod opieką nauczycieli Ewy Moradewicz i Agnieszki Stefańskiej, uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata.
Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji była promocja praktycznej edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego. Uczniowie sprzątali dwie chełmskie ulice (15 Sierpnia i Henryka Wiercińskiego) po zakończonej akcji worki były pełne śmieci.
Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Narodowe czytanie7 września 2016 r. w sali gimnastycznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbyła się Ogólnopolska akcja ,,Narodowe Czytanie”. Tym razem wybrano jedno z największych dzieł polskiej literatury ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Celem przedsięwzięcia było propagowanie wybitnych utworów polskich pisarzy. W tegorocznym czytaniu wzięli udział: wicedyrektor, nauczyciele oraz młodzież ZDZ. Tegoroczną edycję akcji ,,Narodowego Czytania” przygotowały: Monika Hawryluk i Katarzyna Biżek. Uczesanie Ligii wykonała uczennica klasy fryzjerskiej Patrycja Nowak.Oferta edukacyjna na rok 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Wykaz podręczników - Technikum
  • Wykaz podręczników - ZSZ