Oferta edukacyjna 2016/2017s

Nowe Kierunki

2016/2017

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Mikołajki

6 grudnia 2016 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Nr Konta Bankowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
79 15401144 20166440 64880001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Chełmie


Aktualności


ANDRZEJKI W KLASACH IZ I IIZ

Wróżby andrzejkowe traktowane są z lekkim przymrużeniem oka, ale chyba każdy chętnie bierze w nich udział. Tak było również w tym roku. Przeszkoleni wróżbici z wielkim zaangażowaniem odkrywali tajemnice bliższej i dalszej przyszłości. Uczestnicy zabawy dowiedzieli się wielu rzeczy dotyczących ich przyszłych partnerów, liczby dzieci, wykonywanych zawodów, poznali różnego rodzaju horoskopy, przepowiednie związane z datą urodzin, wylosowali też mądrości życiowe, które mogą ich prowadzić przez życie.Zabawa andrzejkowa przyniosła dużo śmiechu, umożliwiła lepszą integrację i zachęciła młodzież do organizacji podobnych przedsięwzięć. Są już plany na kolejną zabawę.


KONKURS FRYZJERSKI

Uczennice naszej szkoły: Patrycja Nowak (II T) i Paula Goś (III T) brały udział w Międzyszkolnym Turnieju Fryzjerskim w Radzyniu Podlaskim, który odbył się 18.11.2016 r. Zadaniem było wykonanie fryzury dziennej kreatywnej z przeczesaniem jej na fryzurę wieczorową.
Gościem specjalnym Turnieju była Katerina Korolova- mistrzyni świata we fryzjerstwie.
UROCZYSTY APEL

W dniu 10 listopada 2016r. uczniowie i pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie uczcili 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się pod hasłem "Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie".

CATERING
XV Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej, który odbył się 8 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Żmudzi zgromadził młodych uczestników z 11 szkół z terenu powiatu chełmskiego. Uczniowie klas gastronomicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie pod nadzorem pani Elwiry Dobrowolskiej przygotowali poczęstunek dla uczestników konkursu oraz opiekunów. W gronie gości był także wicedyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego pan Tomasz Białowąs.

O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

Dnia 28 października 2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas IZ i IIZ z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjant zwrócił uwagę młodzieży na przyczyny zdarzeń wypadków oraz na sposoby zmniejszenia skutków wypadków na drodze – w odniesieniu do pieszych i poruszających się pojazdami mechanicznymi. Uczestnicy obejrzeli też prezentacje o skutkach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze „Śmierć czai się na drodze” i „Daj się zauważyć”.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”
REKRUTACJA TRWA !!!
Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.
Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie


Oferta edukacyjna na rok 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Wykaz podręczników - Technikum
  • Wykaz podręczników - ZSZ