Oferta edukacyjna 2016/2017s

Nowe Kierunki

2016/2017

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Nr Konta Bankowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
79 15401144 20166440 64880001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Chełmie


Aktualności


KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY

17 października młodzież Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie wzięła udział w niezwykłej lekcji historii. Konferencja dla młodzieży:Rzeź Wołyńska - Akcja Wisła „Być człowiekiem. Historia przyszłości” zgromadziła około 200 młodych osób w tym część młodzieży ukraińskiej.
Rozmawiano na ważne i kontrowersyjne tematy o trudnych momentach naszej wspólnej historii – rzezi wołyńskiej i wysiedleniu Ukraińców w ramach Akcji „Wisła”. Wypowiadali się przedstawiciele młodzieży z obydwu krajów, odbyły się również trzy ciekawe wykłady: „Relacje polsko-ukraińskie na Chełmszczyźnie na przestrzeni XX wieku”, „Sytuacja mniejszości ukraińskiej na terenie Lubelszczyzny po Akcji Wisła” i „Wybrane wątki w relacjach polsko-ukraińskich w perspektywie ostatnich czterech wieków”.
Wzruszającym punktem programu konferencji było spotkanie ze świadkami historii: panią Julią Koziej, która ocalała w rzezi wołyńskiej i panem Józefem Maksymiukiem, którego dotknęła Akcja Wisła. Na zakończenie konferencji odbył się koncert pieśni polskich i ukraińskich.

DZIEŃ NAUCZYCIELA


14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Pracownika ZDZ. Przygotowana przez panią Mariolę Panasiuk akademia jak zwykle rozbawiła nas do łez. W części oficjalnej odbyło się również ślubowanie klas pierwszych.

WIZYTA W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Jagiełło

12 października młodzież z klas o profilu gastronomicznym odwiedziła „Browar Jagiełło” – zakład produkujący piwo. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda proces produkcji piwa, z czego produkuje się piwo i jak długo piwo musi leżakować, zanim trafi do butelek i dystrybucji.

WARSZTATY KULINARNE w Restauracji Kozak

5 października w Pizzerii "Kozak", pod okiem właściciela zakładu i kucharza, młodzież Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie wzięła udział w warsztatach kulinarnych. Spotkanie rozpoczęło się od testu z zakresu wiedzy kulinarnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pytania nie należały do zbyt łatwych, ale młodzież zdała test poprawnie. Następnie odbył się pokaz wykonania pizzy, który wszyscy uczestnicy śledzili z dużym zainteresowaniem. Potem nastąpiła cześć teoretyczna szkolenia, podczas której, młodzież odkrywała tajniki kulinarne dotyczące czasu i temperatury pieczenia, wyrabiania i wyrastania ciasta, składników pizzy, oraz zdobywała informacje praktyczne niezbędne do wyrobu doskonałej pizzy.
Kolejnym punktem warsztatów było samodzielne przygotowanie pizzy przez młodzież. Niewielki problem sprawiło odpowiednie przygotowanie placka na pizzę, ale pod okiem doświadczonego kucharza udało się ten problem rozwiązać. Przygotowane placki nie odbiegały kształtem i wyglądem od tych wykonanych przez profesjonalistów. Każdy uczestnik mógł również skomponować własny zestaw dodatków do pizzy, zgodnie ze swoimi upodobaniami.
Najwięcej problemów młodym adeptom sztuki kulinarnej sprawiło jednak pieczenie pizzy. Jak się przekonali, operowanie łopatą służącą do wkładania pizzy do pieca wcale nie jest takie proste. Na koniec odbyła się najprzyjemniejsza część warsztatów, podczas której odbyła się degustacja własnoręcznie przygotowanej pizzy.

WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKIE „CHEŁMSKI HUBERTUS”

30 września na strzelnicy w Kumowej Dolinie koło Chełma odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieży OHP „Chełmski Hubertus 2016”. Organizatorami przedsięwzięcia były: Hufiec Pracy w Chełmie i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. O puchary i nagrody walczyło 12 trzyosobowych drużyn z 11 jednostek wychowawczych Lubelskiej WK OHP. Zawody sędziował Jan Dąbski z MKS Dragon. Naszą szkołę reprezentowały: Weronika Oszust i Honorata Lecht.W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt najlepszą okazała się Weronika Oszust z IZ (59 punktów). Na III miejscu znalazła się Honorata Lecht z klasy IIZ uzyskując 38 punktów.Zawody przebiegały w bardzo miłej atmosferze i pięknej jesiennej scenerii. Pogoda również dopisała – ponad dwadzieścia stopni na termometrze i łagodne słońce pozytywnie nastrajało zawodników nie tylko do rywalizacji, ale również do integracji. Dodatkowo czas uprzyjemniały pyszne ciastka, a także ciepłe napoje i pyszny bigos przygotowany przez Restaurację KOZAK.

W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Austria Juice Poland28 września uczniowie klas o profilu gastronomicznym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie zwiedzili zakład przetwórstwa owocowego zajmujący się produkcją koncentratu owocowego przeznaczonego do produkcji soków.
Młodzież zapoznała się z procesem produkcji i technologią przetwarzania owoców na koncentrat owocowy, w tym z zasadami zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu, etapami produkcji – od ważenia dostarczonych owoców i mycia, przez całą technologię: wyciskanie, wirowanie, aż do klarowania do gotowego produktu, który można było posmakować w zakładowym laboratorium. Młodzież z dużym zainteresowaniem przyglądała się pracy urządzeń i słuchała jak powstaje dany produkt.

BIEG PO SUKCES Z OHPPod hasłem „Bieg po sukces z OHP” 25 września w Chełmie odbyły się Targi Pracy połączone z biegiem ulicznym. Imprezę w Parku Miejskim zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
Uczestnicy biegli wyznaczoną trasą 1500 metrów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIZ : Magdalena Zyskowska , Dominik Surma i Natalia Przychodaj, która zdobyła II miejsce za bieg w alkogoglach. Zwycięzcy dostali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy biegu drobne upominki, w tym te ufundowane przez niektórych wystawców.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”
REKRUTACJA TRWA !!!
Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.
Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie


Oferta edukacyjna na rok 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Wykaz podręczników - Technikum
  • Wykaz podręczników - ZSZ