Oferta edukacyjna 2016/2017s

Nowe Kierunki

2016/2017

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Spot reklamowy


więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Nr Konta Bankowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
79 15401144 20166440 64880001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Chełmie


Aktualności


Terminarz dyżurów uczniów

Walentynki w ZDZ

W dniach 14-15 lutego b.r odbyła się akcja walentynkowa w naszej szkole. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów niespodziankę, czyli wybory na najfajniejszą koleżankę i kolegę. Na pierwszym miejscu uplasowali się Natalia Patyk z klasy 3Z i Dmytro Kachur z klasy 1Z. Uczniowie nie zapomnieli o swoich najsympatyczniejszych nauczycielach, których nagrodzili statuetkami i innymi walentynkowymi upominkami. Co więcej, uczniowie tworzyli oryginalne kartki walentynkowe, a kucharze przygotowali walentynkowe lukrowane pierniczki.

Walentynki z ohp

Uczniowie klas 1z i 2z dzień 14 lutego spędzili w bardzo przyjemny sposób. Był czas na zabawę, integrację z rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcami OHP. W święto zakochanych młodzież udała się do Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, gdzie wyświetlono film „Czas na miłość”. Kolejną atrakcją było wspólne wyjście na pizzę, rozgrywki bilardowe i zgodnie z tradycją – upominki i poczta walentynkowa.


KONKURS Z OKAZJI ROKU RZEKI WISŁY

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 czerwca 2016 roku. Chodzi o docenienie znaczenia Wisły w życiu Polaków oraz historii Polski. W 2017 roku mija 550 lat od pierwszego wolnego spływu Wisłą. W 1466 roku na zakończenie wojny zwanej trzynastoletnią podpisano II pokój toruński, w wyniku którego Polska odzyskała ziemię chełmińską z Toruniem i Pomorze z Gdańskiem, co umożliwiło żeglugę towarową na całej długości Wisły, uprzednio ograniczanej przez państwo krzyżackie. Rok 1467 był pierwszym wolnym sezonem nawigacyjnym po Wiśle, rozpoczynającym 300-letni okres świetności królowej polskich rzek i najwspanialsze lata historii Polski, ze względu na swobodny transport towarów z bogatych rolniczo terenów Polski i dzisiejszej Ukrainy do Gdańska, a stamtąd do miast Hanzy. Spowodowało to rozkwit gospodarczy, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.Włączając się w obchody trwającego Roku Rzeki Wisły, uczestnicy Hufca Pracy w Chełmie 7 lutego wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącym Wisły. Pytania wymagały znajomości zagadnień związanych z historią, gospodarką, ochroną środowiska i warunkami fizyczno-geograficznymi Polski. Nagrodą dla uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w teście konkursowym, były oceny bardzo dobre z geografii i historii. Wszyscy dostali także słodkie upominki. Test przeprowadzono na lekcji geografii w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Chełmie.
Konkurs zorganizowała Monika Baranowicz z OHP.


„Konkurs z dreszczykiem” z OHP

Rok 2017 uczniowie ZDZ rozpoczęli czytelniczym „Konkursem z dreszczykiem” zorganizowanym przez Hufiec Pracy w Chełmie. Zadaniem poprzedzającym konkurs było zapoznanie się z wybranymi opowiadaniami zawartymi w książce „Opowiem ci mroczną historię” autorstwa Stefana Dardy. Uczniowie klas IIZ i IZ pisali test złożony z 25 pytań. Pytania zostały przygotowane między innymi przez samego autora książek, co bardzo motywowało do udzielania prawidłowych odpowiedzi. Bezbłędnych odpowiedzi na temat opowiadań grozy udzieliła Izabela Łatwińska i zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce wywalczyła Klaudia Gruszkiewicz, trzecie – Natalia Przychodaj. Komisja konkursowa doceniła również Patrycję Oleksiak, przyznając jej wyróżnienie za wysoki wynik w teście konkursowym. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez Pana Dardę i organizatorów konkursu oraz nagrody książkowe z imienną dedykacją od autora. Nagrody okazały się bardzo cenne w związku z wpisanymi dedykacjami, a pytania konkursowe sprowokowały dyskusje na temat treści opowiadań. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Monika Baranowicz z OHP.STUDNIÓWKI CZAR

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”
REKRUTACJA TRWA !!!
Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.


Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie


Oferta edukacyjna na rok 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Wykaz podręczników - Technikum
  • Wykaz podręczników - ZSZ