Oferta edukacyjna 2016/2017s

Nowe Kierunki

2016/2017

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Spot reklamowy


więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Nr Konta Bankowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
79 15401144 20166440 64880001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Chełmie


Aktualności


Zebranie śródsemestralne odbędzie się 9 lutego 2017r. o godz.15.30Terminarz dyżurów uczniów

Regulamin studniówki/półmetka

„Konkurs z dreszczykiem” z OHP

Rok 2017 uczniowie ZDZ rozpoczęli czytelniczym „Konkursem z dreszczykiem” zorganizowanym przez Hufiec Pracy w Chełmie. Zadaniem poprzedzającym konkurs było zapoznanie się z wybranymi opowiadaniami zawartymi w książce „Opowiem ci mroczną historię” autorstwa Stefana Dardy. Uczniowie klas IIZ i IZ pisali test złożony z 25 pytań. Pytania zostały przygotowane między innymi przez samego autora książek, co bardzo motywowało do udzielania prawidłowych odpowiedzi. Bezbłędnych odpowiedzi na temat opowiadań grozy udzieliła Izabela Łatwińska i zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce wywalczyła Klaudia Gruszkiewicz, trzecie – Natalia Przychodaj. Komisja konkursowa doceniła również Patrycję Oleksiak, przyznając jej wyróżnienie za wysoki wynik w teście konkursowym. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez Pana Dardę i organizatorów konkursu oraz nagrody książkowe z imienną dedykacją od autora. Nagrody okazały się bardzo cenne w związku z wpisanymi dedykacjami, a pytania konkursowe sprowokowały dyskusje na temat treści opowiadań. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Monika Baranowicz z OHP.STUDNIÓWKI CZARJASEŁKA
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Ostatni dzień zajęć przed przerwą świąteczną był okazją do obejrzenia przedstawienia bożonarodzeniowego. Uczennice z klas 1TFG, 2T, 3T oraz 2z przybliżyły nam historię i zwyczaje wigilijne. Wszyscy z uwagą wysłuchali kolędy "Cicha noc" zagranej na skrzypcach przez Magdę Łubkowską z kl. 1z. Na zakończenie zabrał głos dyrektor szkół ZDZ w Chełmie Lech Mazurek, składając wszystkim uczniom i pracownikom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Po tym odbyły się spotkania wigilijne w klasach.

JARMARK

W dniu 21.12.2016r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Bożonarodzeniowym Jarmarku. Mieszkańcy miasta otrzymywali słodkie pierniczki wraz ze świątecznymi życzeniami.


OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Dnia 20 grudnia 2016r. młodzież z klas Iz i IIz obejrzała spektakl na motywach opowiadania „Opowieść wigilijna” Charles’a Dickensa.


Inscenizacja przygotowana przez Teatr Ziemi Chełmskiej w Chełmskim Domu Kultury na wszystkich zrobiła bardzo duże wrażenie. Złożyły się na to efekty specjalne, wspaniałe kostiumy, scenografia oraz wspaniała gra aktorska kilkunastoosobowej grupy teatralnej. Oczywiście tematyka spektaklu również miała tu znaczenie. Opowieść o nieczułym i skąpym Scrooge'u i jego wewnętrznej przemianie pod wpływem spotkania z trzema duchami dała widzom dużo do myślenia, szczególnie teraz, w okresie przedświątecznym, gdy każdy ma okazję zastanowić się nad własnym życiem i postępowaniem. Treść opowiadania Charles’a Dickensa, choć napisana ponad 150 lat temu, jest nadal aktualna i poruszająca. Przesłaniem spektaklu było pragnienie, by duch Świąt Bożego Narodzenia – duch miłosierdzia, współczucia i dobroczynności panował przez cały rok.


Z WIZYTĄ NA UKRAINIE

35. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO


W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczniowie z klasy IZ wzięła udział w prelekcji dr hab.Eugeniusza Wilkowskiego „Potrzeba pamięci doświadczenia solidarności”. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Po prelekcji młodzież obejrzała wystawę w galerii w holu głównym biblioteki, w której wyeksponowane zostały oryginalne obwieszczenia i zarządzenia władz obowiązujące w okresie stanu wojennego, a także dokumenty związane z internowaniem. Była to nietypowa lekcja historii, podczas której młodzież miała możliwość wysłuchania osobistej relacji jednego z uczestników tamtych wydarzeń Pana Eugeniusza Wilkowskiego.

ZLOT POMOCNIKÓW ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAW  dniu 9 grudnia 2016 roku w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie odbył się pokaz fryzjerski pt. " Zlot Pomocników Świętego Mikołaja", który był uwieńczeniem akcji "Polacy Rodakom". Przepiękne stylizacje wykonane przez uczniów Szkół ZDZ były nawiązaniem do Mikołajek i pomocników Świętego Mikołaja. Ciekawe uczesania pomocników Mikołaja" wykonały: Elżbieta Kędzierska (IVT), Paula Goś (IIIT), Oksana Roman (IZ), Klaudia Szpindowska (2T), Sandra Wrona (4T). Świetna zabawa i nastrój mikołajkowy wprowadził nas w ten magiczny czas, w którym każdy z nas może zostać Świętym MikołajemZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”
REKRUTACJA TRWA !!!
Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.


Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie


Oferta edukacyjna na rok 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Wykaz podręczników - Technikum
  • Wykaz podręczników - ZSZ