TECHNIKUM (4-letnie)/TECHNIKUM (5-letnie)

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana we własnych pracowniach i salach wysposażonych w niezbędny sprzęt, materiały i urządzenia. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub podjęcie studiów na dowolnym kierunku.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

Nauka w zawodzie technik mechanik lotniczy obejmuje wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Nauka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych obejmuje sporządzanie potraw i napojów oraz organizację żywienia i usług gastronomicznych.

TECHNIK HOTELARSTWA

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa obejmuje planowanie i realizację usług w recepcji oraz obsługę gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

TECHNIK INFORMATYK

Nauka w zawodzie technik informatyk obejmuje montaż i eksploatację komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

TECHNIK MECHANIK

Nauka w zawodzie technik mechanik obejmuje montaż i obsługę maszyn i urządzeń, użytkowanie obrabiarek skrawających, wykonywanie i naprawę elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizację i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka w zawodzie technik usług fryzjerskich obejmuje wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz projektowanie fryzur.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Nauka w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie obejmuje przygotowanie do: organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych; koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

TECHNIK LOGISTYK

Nauka w zawodzie technik logistyk obejmuje obsługę magazynów i organizację transportu.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

KUCHARZ

Nauka w zawodzie kucharz obejmuje sporządzanie potraw i napojów.

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Nauka w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń obejmuje montaż i obsługę maszyn i urządzeń.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Nauka w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie obejmuje montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich oraz wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

FRYZJER

Nauka w zawodzie fryzjer obejmuje wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Nauka w zawodzie operator obrabiarek skrawających obejmuje użytkowanie obrabiarek skrawających.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO umożliwia uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień na różnorodnych kursach.

Szkoły oferują naukę języków obcych:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • rosyjskiego

Zajęcia odbywaja się we własnych pracowniach:

  • komputerowej z Internetem
  • fryzjerskiej
  • gastronomicznej
  • warsztatów szkolnych