20171013_083907

dr inż. Lech Mazurek

Dyrektor

Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Inni Nauczyciele