Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla Cudzoziemców - Krok po kroku

Podanie o przyjęcie do szkoły należy pobrać w sekretariacie - I piętro, pokój Nr 100 lub z linków znajdujących się poniżej

Niezbędne dokumenty

Szkoła wysyła zaproszenie potrzebne do wydania wizy uczniowi

Dane potrzebne do zaproszenia:

 • nawisko i imię
 • data urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • nr paszportu
 • nazwa wybranej przez ucznia szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
 • (Technikum lub Branżowa Szkoła I Stopnia)
 • nazwa wybranego zawodu

Dodatkowo

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły w dni powszednie w godzinach 7:30 ÷ 14:30)
 • mile widziana podstawowa znajomość języka polskiego
 • dodatkowo szkoła proponuje zaproszenia dla rodziców

Możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej:

 • koszt pobytu to 45 zł za miesiąc
 • koszt wyżywienia (trzy posiłki - śniadanie, obiad, kolacja) 10 zł dziennie

Szkoła jest instytucją bezpłatną, uczeń ponosi jedynie koszty ubezpieczenia NW - 44 zł rocznie, ubezpieczenia zdrowotnego (możliwość korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej) 46,80 zł za miesiąc.Atrakcyjne kierunki oraz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Dla uczniów wyróżniających się dobrą frekwencją i zachowaniem na zajęciach jeden dodatkowy kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe bezpłatnie.