Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 - Krok po kroku

Podanie o przyjęcie do szkoły należy pobrać w sekretariacie - I piętro, pokój Nr 100 lub z linków znajdujących się poniżej

Wymagane dokumenty

  • trzy fotografie podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły w dni powszednie w godzinach 7:30 ÷ 14:30)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenie o uzyskanych wynikach badania kompetencji ucznia (oryginał)
  • kartę zdrowia ucznia