ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „START do sukcesu zawodowego”

REKRUTACJA TRWA !!!

Projekt „START do sukcesu zawodowego”

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie rozpoczął realizację projektu „START do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 2 szkół zawodowych ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie (Szkoły ZDZ) tj.: Technikum w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia zawodowego poprzez:
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska, umożliwiające zwiększenie szans na rynku pracy dla 134 uczniów (70 kobiet i 64 mężczyzn),
 • wsparcie dla nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm, podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 7 nauczycieli (5 kobiet i 2 mężczyzn),
 • etnie staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna (realizowane u partnera projektu – Przedsiębiorstwo POMIX S.C. W.Tywoniuk & M.Tywoniuk), budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska.

Grupa docelowa
Projekt obejmie co najmniej 70% uczniów każdej ze Szkół ZDZ i 70% nauczycieli ZDZ. Skierowany jest do 134 uczniów, w tym:
 • Technikum - 61 uczniów (36 kobiet i 25 mężczyzn),
 • ZSZ - 73 uczniów (34 kobiet i 39 mężczyzn).
W związku z realizacją projektu "START do sukcesu zawodowego" zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych dla uczniów w branżach: mechanicznej, budowlanej, gastronomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej.
Rekrutacja w dniach od 17.09.2018 r. do 30.09.2018 r.
Wszystkie zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 r.
Wszystkie grupy liczą 6 osób.

Dodatkowe informacje: ZDZ o/Chełm pok. 106, tel. 82 564 22 69

Harmonogramy

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE kursy:

Wsparcie dla nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli:
 • Gastronomia, hotelarstwo, turystyka
 • Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych
 • Szkolenia/Kursy doskonalące dla nauczycieli:
 • Barista – 2 osoby (16h)
 • Carving – 2 osoby (16h)
 • Metody przedłużania i zagęszczania rzęs – 2 osoby (16h)
 • Metody przedłużania i zagęszczania włosów – 2 osoby (24h)
 • Najnowsze techniki strzyżeń i koloryzacji włosów – 2 osoby (16h)
 • Wizaż dla profesjonalistów – 2 osoby (16h)
 • Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży mechanicznej – 2 osoby (64h)

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm

Branża mechaniczna

 • AutoCAD i SolidEDGE w zakresie konstrukcji mechanicznej (4 gr. x 60h)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Metoda łączenia metali z uprawnieniami spawacza metodą MAG (2 gr. x 200h, w tym 120h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzamin spawacza w języku angielskim i niemieckim
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I i semestr II
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym (4 gr. x 59h, w tym 3h prakt./os.)
 • Egzamin zewnętrzny – zaświadczenie kwalifikacji wydane przez UDT
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z egzaminem czeladniczym (2 gr. x 200h, w tym 140h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – dyplom czeladniczy wraz z suplementem EURO PASS
 • 70h zajęć praktycznych realizowane będzie u partnera P–POMIX s.c.
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I i semestr II
 • Otwarte spotkania na uczelni wyższej PWSZ Chełm
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr II

Branża budowlana

 • Monter instalacji elektrycznych z egzaminem SEP (2 gr. x 80h, w tym 50h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – świadectwo kwalifikacji „E” w zakres obsługi i konserwacji: Grupa1 (do1 kV)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym (2 gr. x 59h, w tym 3h prakt./os.)
 • Egzamin zewnętrzny – zaświadczenie kwalifikacji wydane przez UDT
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr II
 • Murarz z egzaminem czeladniczym (1 gr. x 200h, w tym 156h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – dyplom czeladnika z suplementem EURO PASS.
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i II
 • Monter izolacji budowlanych z egzaminem czeladniczym (1 gr. x 200h, w tym 150h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – dyplom czeladnika z suplementem EURO PASS
 • Rok szkolny 18/19, gr. 1 – semestr I i II
 • Otwarte spotkania na uczelni wyższej PWSZ Chełm
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I

Branża gastronomiczna

 • Nowoczesne metody parzenia kawy – barista (4 gr. x 50h, w tym 30h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/2018, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/2019, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Carving i dekoracje potraw (4 gr. x 50h, w tym 30h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym (2 gr. x 200h, w tym 150h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – dyplom czeladnika wraz z suplementem EURO PASS
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I i II
 • Otwarte spotkania na uczelni wyższej PWSZ Chełm
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr II

Branża fryzjerska

 • Wizażystka/stylistka z egzaminem czeladnika (2 gr. x 200h, w tym 150h prakt./gr.)
 • Egzamin zewnętrzny – dyplom czeladnika z suplementem EURO PASS.
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Kreowanie wizerunku z użyciem nowoczesnych technik stylizacji włosów (4 gr. x 60h, w tym 40h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Nowoczesne techniki stylizacji rzęs i paznokci (4 gr. x 60h, w tym 40h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I i gr. 2 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 3 – semestr I i gr. 4 – semestr II
 • Otwarte spotkania na uczelni wyższej PWSZ Chełm
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I

Branża hotelarska

 • Nowoczesne metody parzenia kawy – barista (2 gr. x 50h, w tym 30h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr I
 • Nowoczesne techniki obsługi klienta (2 gr. x 80h, w tym 60h prakt./gr.)
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr II
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr II
 • Otwarte spotkania na uczelni wyższej PWSZ Chełm
 • Rok szkolny 17/18, gr. 1 – semestr I
 • Rok szkolny 18/19, gr. 2 – semestr II

Letnie staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm

 • Branża budowlana:
 • 2018: 2 gr. x 3 osoby (ZSZ 6)
 • 2019: 2 gr. x 3 osoby (ZSZ 6)
 • Branża gastronomiczna:
 • 2018: 3 gr. x 3 osoby, 1 gr. x 4 osoby (Tech 5, ZSZ 8)
 • 2019: 3 gr. x 3 osoby, 1 gr. x 4 osoby (Tech 5, ZSZ 8)
 • Branża fryzjerska:
 • 2018: 4 gr. x 3 osoby (Tech 7, ZSZ 5)
 • 2019: 4 gr. x 3 osoby (Tech 7, ZSZ 5)
 • Branża hotelarska:
 • 2018: 1 gr. x 2 osoby, 1 gr. x 1 osoba (Tech 3)
 • 2019: 1 gr. x 2 osoby, 1 gr. x 1 osoba (Tech 3)

Staże/praktyki będą realizowane w wymiarze co najmniej 150h.

Letnie staże zawodowe/praktyki zawodowe w branży mechanicznej dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm u partnera projektu POMIX s.c.

 • Branża mechaniczna
 • 2018: 2 gr. x 6 osób (Tech 6, ZSZ 6)
 • 2019: 2 gr. x 6 osób (Tech 6, ZSZ 6)

Staże/praktyki będą realizowane w wymiarze co najmniej 150h.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram rekrutacji

Oświadczenie o dochodach

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie o wizerunku

Oświadczenie o rachunku bankowym

Opinia dyrektora

Opinia wychowawcy

ZAPEWNIAMY

 • materiały szkoleniowe i promocyjne,
 • poczęstunek,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów odbywających staż zawodowy,
 • dokument poświadczający odbycie stażu zawodowego u pracodawcy.

REKRUTACJA


Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się w następujących terminach:

 • (na zajęcia specjalistyczne) IX 2017 i IX 2018
 • (na staż/praktykę) VI 2018 i VI 2019

KONTAKT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

ul. Lwowska 37,

22-100 CHEŁM

Pokój nr 106.

tel. 82 564 22 69

tel. 602 188 173

fax. 82 564 22 01

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 1 426 473,60 zł

Projekt dofinansowany w kwocie: 1 283 826,24 zł w tym z UE: 1 212 502,56 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.08.2019

GALERIA

CUKIERNIK

CARVING I DEKORACJE POTRAW

NOWOCZESNY SPRZĘT

Metoda łączenia metali z uprawnieniami spawacza metodą MAG

WIZAŻYSTA

Otwarte spotkania na PWSZ w Chełmie