Zapytania ofertowe 2018

W TRAKCIE REALIZACJI

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.:

  • Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 02.03.2018 12.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.: Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 15.03.2018 26.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 15.03.2018 26.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z3_3_7_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.: Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 29.03.2018 09.04.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 26.06.2018 05.07.2018 1. Zapytanie ofertowe Z3_3_7_2_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia